Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Добрич - покани за доброволно изпълнение на ПДВ до фирма “Финанс груп 2010” ООД

ОПУ Добрич - покани за доброволно изпълнение на ПДВ до фирма “Финанс груп 2010” ООД

 API-LOGO_NEW-mini.png

ПОКАНА НА ОПУ  ДОБЛИЧ

 за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

 

 

До  “Финанс груп 2010” ООД

ЕИК : 201280895

Седалище и адрес на управление: гр.София,

Обл.София, община Столична, ул.“Позитано“ №8, офис 308

Представлявано от : Димо Жеков Тодоров  с ЕГН : ********

на длъжност Управител


 

С Акт за установяване на публично държавно вземане №53-00-241 от 24.04.2015г. е установено, че задължението Ви към Агенция “Пътна инфраструктура”, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от АПИ е в общ размер на 584,70 лв. /петстотин осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ , от които 540,87лв. - главница и 43,83лв. - законна лихва за периода от 11.01.2014 г. до 20.04.2015 г.

      

На основание чл.178, ал.1 от ДОПК , Ви каним в 7-дневен срок от получаването на настоящата ПОКАНА да изпълните доброволно задължението си.

      

Дължимите суми следва да преведете по банков път :

IBAN : BG79UNCR96603119834314

BIC код за Уни Кредит Булбанк – UNCRBGSF

Титуляр на сметката :  АПИ-ПТР

Посочването на номера и годината на Акта за установяване на публично държавно вземане е задължително .

 

 

Ст. експерт "Такси и разрешителни":

/Д. Великова/

 

Гл. юрисконсулт :

/Л. Чакърова/

                                                         

ДИРЕКТОР ОПУ-ДОБРИЧ :

 /Георги Стратиев/


Покана

24.06.2015 г.


 API-LOGO_NEW-mini.png

ПОКАНА НА ОПУ  ДОБЛИЧ

 за доброволно изпълнение на публично държавно вземане
До  “Финанс груп 2010” ООД

ЕИК : 201280895

Седалище и адрес на управление: гр.София,

Обл.София, община Столична, ул.“Позитано“ №8, офис 308

Представлявано от : Димо Жеков Тодоров  с ЕГН : ********

на длъжност Управител

 

С Акт за установяване на публично държавно вземане №53-00-242 от 24.04.2015г. е установено, че задължението Ви към Агенция “Пътна инфраструктура”, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от АПИ е в общ размер на 584,70 лв. /петстотин осемдесет и четири лева и седемдесет стотинки/ , от които 540,87лв. - главница и 43,83лв. - законна лихва за периода от 11.01.2014 г. до 20.04.2015 г.

      

На основание чл.178, ал.1 от ДОПК , Ви каним в 7-дневен срок от получаването на настоящата ПОКАНА да изпълните доброволно задължението си.

      

Дължимите суми следва да преведете по банков път :

IBAN : BG79UNCR96603119834314

BIC код за Уни Кредит Булбанк – UNCRBGSF

Титуляр на сметката :  АПИ-ПТР

Посочването на номера и годината на Акта за установяване на публично държавно вземане е задължително .

 

 

Ст. експерт "Такси и разрешителни":

/Д. Великова/

Гл. юрисконсулт :

/Л. Чакърова/

                                                         

ДИРЕКТОР ОПУ-ДОБРИЧ :

/Георги Стратиев/       

                                                                               

Покана

24.06.2015 г.