Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Ловеч публикува писмо и заповед за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект до фирма "Мурати" ООД

ОПУ Ловеч публикува писмо и заповед за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект до фирма "Мурати" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ЛОВЕЧ

ПУБЛИКУВА


На основание чл. 61 ал 3 от АПК (Заинтересованото лице не е намерено на посочения от него адрес, обявен в търговския регистър),

писмо и заповед за отнемане на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект


До

Г-жа Ана Юриева Младенова

”МУРАТИ”  ООД  

област Ловеч

община Луковит

ул. ”Китка” № 2

с. Торос 5790


Приложено изпращаме Ви Заповед № РД-22-244 от 07.04.2015 г. за отнемане на Разрешение № 53-00-19605/ 17.12.2012 г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на Търговски крайпътен обект (ТКО), поради забавяне плащането на дължимите годишни такси (неплащане за предходната година) по чл. 22, ал. 1, от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя.

Дължимите годишни такси, които трябва да заплатите, съгласно Доклад-справка на ПТР/ОПУ-Ловеч към 16.03.2015г. са както следва:

 

година

2014

такса

1 200,00

лихва

98,26

общо

1 298,26

 

Напомняме Ви, че след влизане в сила на Заповедта, в случай че не изплатите дължимата годишна такса и продължавате да експлоатирате ТКО в обслужващата зона на път І-4 на км 9+120 – ляво, той ще е без разрешение от администрацията, управляваща пътя и поради тази причина ще подлежите на административно наказателна отговорност с налагане на имуществена санкция глоба в размерите определени в Глава VІІІ от Закона за пътищата, в конкретния случай чл. 54, ал. 1 и чл. 57, ал. 4 от Закона за пътищата.

Предвид гореизложеното, в четиринадесетдневен срок от получаване на настоящото, следва да погасите задълженията си (за информация тел: (068/601 982) или да преустановите търговската дейност, след което ни уведомите за съставяне на констативен протокол на място.

При бездействие от Ваша страна ще упражним законовите си правомощия, предвидени в Административно-наказателните разпоредби на Закона за пътищата – съставяне на акт за установяване административно нарушение и прекъсване достъпа до обекта за Ваша сметка.

 

 

Приложение:  Писмо № 53-00-305 от 20.04.2015 г. и Заповед № РД-22-244 от 07.04.2015 г.

 

                  


инж. Георги Грозданов

Директор ОПУ-Ловеч


18.06.2015 г.