Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Русе публикува покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до фирма „ИНТЕРИОР 46“ ООД

ОПУ Русе публикува покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до фирма „ИНТЕРИОР 46“ ООД


API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ РУСЕСЪОБЩЕНИЕ


Днес, 06.07.2015 г., на основание чл.32, ал. 1 и 4 във връзка с чл. 182, ал. 1 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за връчване чрез прилагане към досието на покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, както следва:

 

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат фирма „ИНТЕРИОР 46“ ООД,ЕИК 117115713, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ж. к. “Дружба-3“, бл. 5, вх. Б, ап. 16, представлявано от Димитър Ангелов Великов - управител, по повод влязъл в сила АУПДВ №ПТР-12-21/29.04.2015 г. на Директора на ОПУ Русе.

 

В случай на неявяване до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ,изрично разписано в разпоредбата на чл.32,ал.6 от ДОПК, покана за доброволно изпълнение изх.№53-00-618/15.06.2015г ще бъде приложена към преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

 

 Приложение: Покана

 


ДИРЕКТОР НА ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - РУСЕ

/инж. М. Минчев/

 

 

 

06.07.2015 г.