Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Шумен обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - ЧДС, бракувани материали добити при ремонта на РПМ - метални отпадъци

ОПУ Шумен обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - ЧДС, бракувани материали добити при ремонта на РПМ - метални отпадъци

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ "ШУМЕН"


обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - частна държавна собственостАгенция "Пътна инфраструктура" Областо пътно управление - Шумен, на основание чл. 18 и чл. 20 ал. 3 от Наредба № 7/1997 г. обявява, че на 29.06.2015 г. от 13 ч. в зала на 3 ет. в сградата на ОПУ Шумен, пл. Оборище 2 ще проведе търг с явно наддаване за продажба на движими вещи - ЧДС, бракувани материали добити при ремонта на РПМ с общо предполагаемо тегло 686 753 кг. метални отпадъци /Шини, колчета,планки за СПО, знаци, парапети/ при начална тръжна цена 0,32 лв./кг

Повторен търг ще се проведе на 06.07.2015 г. от 13 ч. в зала на 3 ет. в сградата на ОПУ – Шумен, пл.Оборище № 2.

Тръжната документация се получава в ОПУ-Шумен, пл. Оборище 2, ет. 1,  стая 2  срещу представен банков документ за преведена сума от 12 лв. с вкл. ДДС, по сметка на ОПУ – Шумен: IBAN: BG93UBBS80023106099604, BIC: UBBS BGSF, ОББ АД клон Шумен

Срок на получаване на тръжната документация -  до 16 ч. на 26.06.2015 г., а при повторно провеждане на търга – до 16 ч. на 03.07.2015 г.

Срок на подаване на заявленията за участие в търга, придружено с необходимите документи се приема до 11 ч. на 29.06.2015 г., а при повторно провеждане на търга - до 11 ч. на 06.07.2015 г. в сградата на ОПУ – Шумен, пл. Оборище 2, ет. 2, стая 5.

Депозитът се внася по сметка на ОПУ–Шумен: IBAN: BG27UBBS80023300125236, BIC: UBBS BGSF, ОББ АД клон Шумен

Оглед на посочените вещи може да се извършва всеки работен ден до крайния срок за подаване на документите за участие от 9 до 16 часа срещу документ за закупена тръжна документация.

За информация: 054/ 800 820


19.06.2015 г.