Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Сливен публикува заповеди за отнемане на разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения, наложени на "Метан път строй" ЕООД гр.Сливен

ОПУ Сливен публикува заповеди за отнемане на разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения, наложени на "Метан път строй" ЕООД гр.Сливен

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СЛИВЕН 

 


Днес, 30.07.2015 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция  “Пътна инфраструктура” съобщение за издадени три броя заповеди за отнемане на разрешения за експлоатация от Директора на ОПУ – Сливен на  "МЕТАН ПЪТ СТРОЙ" ЕООД гр. Сливенкакто следва:

 

 

Заповед №РД-22-5/ 25.03.2015 г.

 

Заповед №РД-22-6/ 25.03.2015 г.

 

Заповед №РД-22-7/ 25.03.2015 г.


Иван Киров

Директор на областо пътно управление Сливен30.07.2015 г.