Начало » Обяви » Писмо на ОПУ София до "КА КОМП" ЕООД

Писмо на ОПУ София до "КА КОМП" ЕООД

 

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура"

 

Днес 02.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО

"КА КОМП" ЕООД
 
1504 гр. София, район „Средец“, ж.к. Яворов,
ул. „Николай Ракитин“ № 9, вх. 1, ет. 4, ап. 12
  
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение  /РС/ изградено на AM “Тракия“
 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУЗЕВ,
            
 
При извършен обход на рекламни съоръжения /РС/ по AM “Тракия“  установихме, че на км. 24+000 дясно имате РС с нарушена конструкция и много голямо наличие на корозия.
              
Съгласно т. 2 от Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения /РСПП-275/26.06.17 г./ и във връзка с чл. 17а от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/ – „Собственика на РС е длъжен да полага грижи на добър стопанин, да поддържа съоръжението в техническа изправност, мястото около него в добър естетически вид и в безопасно за движението на пътните превозни средства и хората състояние“, имате 30 /тридесет/ дневен срок от получаване на писмото за отстраняване на констатираните нарушения.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в чл. 26, ал. 9 от Закона за пътищата.
 
 
 
ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА
И.Д. ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ​

 

Писмо

 

02.07.2019 г.