Начало » Обяви » АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда в гр. Кърджали

АПИ обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда в гр. Кърджали

API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура”

Агенция „Пътна инфраструктура” /АПИ/, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗДС, във връзка с чл.19, ал.1 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата, чл. 13, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, както и  Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №22910/19 от заседание проведено на 08.08.2019г.

                                           

О Б Я В Я В А

 

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: "Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 40909.108.249.1.90 - частна държавна собственост, представляващ помещение с площ 51,91 кв.м с предназначение ”за търговска дейност”, намиращо се на партерен етаж в жилищен блок 2, гр.Кърджали, бул. "Беломорски" №8.”

 

Начална наемна месечна цена – 215,00 лв. без ДДС

Срок за отдаване под наем – 5(пет) години.

Цена на тръжната документация – 10,00 лв. без ДДС

Депозит за участие 50 (петдесет) лв.

Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търга е 16:30 ч. на 13.09.2019 г.

Търгът ще се проведе от 10:00 ч. на 16.09.2019г. в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” №79

В случай, че търгът не се състои, повторен търг ще се проведе на 26.09.2019г. от 10:00ч. в Административната сграда на Областно пътно управление – Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, при същите условия.

Тръжната документация се получава в Административната сграда на Областно пътно управление –Кърджали на адрес: гр.Кърджали, бул. „Беломорски” № 79, след заплащане по посочената долу банкова сметка.

Депозит за участие в търга се внася по банков път по сметка:

IBAN   BG 85 UNCR 7527 3382 4493 38

BIC  код за Уни Кредит Булбанк : UNCRBGSF

За допълнителна информация: тел. 0361/62305

 

14.08.2019 г.