Начало » Обяви » Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: Път II-11 ‘’Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък ‘’Обход на град Оряхово’’ от км 0+000 до км 8+770

Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане на доклад за ОВОС за инвестиционно предложение: Път II-11 ‘’Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък ‘’Обход на град Оряхово’’ от км 0+000 до км 8+770

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

О Б Я В А

      ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

 

 

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/ със седалище гр. София 1606, бул. ”Македония“ № 3, на основание чл. 97, ал. 4 във връзка с чл. 81, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на околната среда УВЕДОМЯВА всички заинтересувани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) с всички приложения към него за инвестиционно предложение:

 

 Път II-11 „Мизия – Оряхово – Крушовене“, участък „Обход на град Оряхово“

 от км 0+000 до км 8+770

 

 

Срещите ще се проведат както следва:

 

 1. За с. Лесковец:

 - 16.09.2019 г. от 10:30 часа в сградата на Кметство Лесковец

 

2. За с. Селановци:

- 16.09.2019 г. от 12:30 часа в сградата на Кметство Селановци

 

3. За гр. Оряхово:

- 16.09.2019 г. от 14:30 часа в сградата на Община Оряхово

 

Докладът за ОВОС и приложенията към него, в т.ч. доклад за оценка на степента на въздействие, са на разположение на интересуващите се всеки работен ден в администрациите на посочените населени места, в сградата на Министерство на околната среда и водите, както и в сградата на АПИ – гр. София, бул.Македония” 3, стая № 509.

Докладите са достъпни и на интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.

Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.

Телефони за контакти от страна на възложителя: 02/9173 295; 02/952 19 93


08.08.2019 г.