Начало » Обяви » Архив обяви 2017 г. » Архив обяви август-декември 2017 » Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане за обект "АМ Русе - Велико Търново“

Обява за провеждане на срещи за обществено обсъждане за обект "АМ Русе - Велико Търново“

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

О Б Я В А

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ


АГЕНЦИЯ “ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” /АПИ/, гр. София 1606, бул. ”Македония“ № 3, на основание чл. 17, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че са организирани срещи за обществено обсъждане на Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) и Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) за обект:

 

Изграждане на автомагистрала „Русе – Велико Търново“

 

Срещите ще се проведат както следва:


1. За населените места: гр. Павликени и с. Паскалевец:

 - 28.11.2017 г. от 10:30 часа в сградата на Общинска администрация – Павликени

 

2. За населените места: гр. Горна Оряховица, с. Янтра, с. Първомайци, с. Крушето и с. Поликраище:

- 28.11.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица

 

3. За населените места: гр. Велико Търново, с. Беляковец, с. Никюп, с. Ресен, с. Водолей, с. Хотница, с. Самоводене, с. Момин сбор, с. Леденик, с. Пушево, с. Шемшево и гр. Дебелец:

- 28.11.2017 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Велико Търново

 

4. За населените места: гр. Полски Тръмбеш, с. Петко Каравелово, с. Раданово, с. Каранци, с. Куцина, с. Страхилово, с. Климентово, с. Иванча,

с. Обединение, с. Полски Сеновец и с. Стефан Стамболово:

 - 29.11.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация – Полски Тръмбеш

 

5. За населените места: с. Ценово, с. Белцов, с. Пиперково, с. Долна Студена:

 - 29.11.2017 г. от 14:00 часа в сградата на Общинска администрация – Ценово

 

6. За населените места: гр. Бяла, с. Пет кладенци, с. Стърмен, с. Полско Косово и с. Пейчиново:

 - 29.11.2017 г. от 16:30 часа в сградата на Общинска администрация – Бяла

 

7. За населените места: гр. Борово, с. Екзарх Йосиф, с. Горно Абланово и с. Обретеник:

- 30.11.2017 г. от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация – Борово

 

8. За населените места: гр. Две могили, с. Бъзовец и с. Батишница:

- 30.11.2017 г. от 13:00 часа в сградата на Народно читалище "Св. СВ. Кирил и Методий" вместо в сградата на Общинска администрация

 

9. За населените места: с. Иваново, с. Красен, с. Божичен, с. Щръклево, с. Пиргово, с. Кошов, с. Тръстеник и с. Мечка:

 - 30.11.2017 г. от 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Иваново

 

10. За населените места: гр. Русе, гр. Мартен, с. Николово и с. Басарбово:

 - 01.12.2017 г. от 09:30 часа в сградата на Общинска администрация – Русе


ДОВОС и ДОСВ са на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден в администрацията на посочените общини, както и в сградата на АПИ – гр. София, бул.Македония” 3, стая № 509.

Докладите са достъпни на интернет страницата на МОСВ www.moew.government.bg и на интернет страницата на АПИ (www.api.bg) в раздел „Нормативна база/Документи“.

Писмени становища могат да се представят в АПИ на адрес: гр. София, бул. „Македония” № 3 и/или на срещите за обществено обсъждане.

 

Телефони за контакти от страна на възложителя: 02/9173 295; 02/952 19 93

 

18.10.2017