Начало » Обяви » Обявление за започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди за изграждане на инфраструктурен обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“

Обявление за започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди за изграждане на инфраструктурен обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

  ОБЯВЛЕНИЕ

 

за започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област Софияза задоволяване на държавни нужди за изграждане наинфраструктурен обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост)

 

На основание чл. 3, ал. 3 от Закона за държавната собственост и съвместна Заповед № РД-02-14-125 от 08.02.2019 г. /ЗМФ-120 от 06.02.2019 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите, областният управител на област София обявява, че е започнала процедура по принудително отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, намиращи се на територията на райони „Витоша“, „Младост“ и „Панчарево“ при Столична община, област София, за задоволяване на държавни нужди за изграждане на инфраструктурен обект: „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+300 до км 41+400 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост)“

 

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и изплащането на паричното обезщетение на собствениците, респ. правоимащите лица, се осигурява отАгенция „Пътна инфраструктура“ – гр. София 1606, бул. „Македония“ № 3, тел. 02/91 73 412.

 

Процедурата по отчуждаване ще бъде извършена със Заповед на областния управител на област София, която ще бъде съобщена на заинтересованите лица, по реда на чл. 34в, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

 

1606 София, бул. “Македония” №3, тел.: 02/91 73 248, 02/91 73 246; факс 02/ 986 6958, 02/ 988 8132

 


08.03.2019 г.