Начало » Обяви » ОПУ - София публикува уведомително писмо до "ПОЛИСАН" АД за премахване на рекламни съоръжения

ОПУ - София публикува уведомително писмо до "ПОЛИСАН" АД за премахване на рекламни съоръжения

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

 

Днес 14.02.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 
 

ДО
"ПОЛИСАН" АД
 
7000 гр. Русе, ул. Придунавски булевард №18, ет.3
 
 
Относно: Ваши рекламни съоръжения /РС/ изградени на АМ „Тракия” и АМ „Хемус“
 
 
               УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ВЪЛКОВ,     
         
              При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Тракия“ и АМ „Хемус“ установихме, че на км 17+350 дясно, км 42+000 ляво /АМ „Тракия“/, км 43+660 ляво, км 44+260 дясно /АМ „Хемус“/ са налични РС, за които са обективирани Заповеди № РД-22-105/02.08.2018 г., № РД-22-104/02.08.2018 г., № РД-22-112/02.08.2018 г. и № РД-22-115/02.08.2018 г. за отнемане на Разрешенията за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.  
              
                Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете рекламните съоръжения.
 
                След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата.
 
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

 
 
ПИСМО - файл за изтегляне14.02.2019 г.