Начало » Обяви » ОПУ - София публикува покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение до фирма "КЕМСТИЙЛ" ЕООД за рекламно съоръжение

ОПУ - София публикува покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение до фирма "КЕМСТИЙЛ" ЕООД за рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

 

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - СОФИЯ

 

Днес 06.03.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО                                                                                                                                        
"КЕМСТИЙЛ" ЕООД
 
област София, община Столична, гр. София 1202,
район Оборище, ул. „Чумерна“ № 25
 
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия“
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕМСКИ,
 
                   
С писмо изх. № 53-00-62/11.01.2019 г. Ви уведомихме, че Ваше рекламно съоръжение изградено на АМ „Тракия“ км. 5+250 ляво се  експлоатира незаконно, извършили сте нарушение по разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т. 1, букви “б” и ”в” от Закона за пътищата, и е нужно да премахнете съоръжението в 15 дневен срок от получаването на писмото.
В тази връзка, каним Вас или упълномощен представител на фирмата в 5 дневен срок от получаване на писмото да се явите в Областно пътно управление – София, за да бъде съставен акт за извършено административно нарушение /АУАН/.
При неявяване в срок, АУАН ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.
 
 
ИНЖ. ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ
ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ


Приложение: Писмо № 53-00-226/ 11.02.2019 г. - файл за изтегляне06.03.2019 г.