Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "ЧИСТАЧА" ЕООД

Писмо на ОПУ-София до "ЧИСТАЧА" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 03.09.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДO "ЧИСТАЧА" ЕООД
 
1415 гр. София, р-н Витоша,
ж.к. Драгалевци, ул. „315” №18
 
 
Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на Републикански път ІІ-18 /Софийски околовръстен път/
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕЖЕВ,
            
 
При извършен обход на рекламни съоръжения по Републикански път ІІ-18 /СОП/ установихме, че на км. 36+980 ляво имате РС с нарушена конструкция.
              
Съгласно т. 2 от Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения и във връзка с чл. 17а от Наредбата за специално ползване на пътищата /НСПП/ – „Собственикът на РС е длъжен да полага грижи на добър стопанин, да поддържа съоръжението в техническа изправност, мястото около него в добър естетически вид и в безопасно за движението на пътните превозни средства и хората състояние“, имате 7 /седем/ дневен срок от получаване на писмото за отстраняване на констатираните нарушения.
 
След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в чл. 26, ал. 9 от Закона за пътищата и в чл. 7, ал. 1, т. 1 от НСПП.

Писмо на ОПУ-София

 

03.09.2019