Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД

Писмо на ОПУ-София до "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 02.09.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":


ДО
"ГЕ-ПРИНТ" ЕООД
 
1233 гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 126
 
 
Относно: Демонтирани Ваши рекламни съоръжения /РС/ на АМ „Тракия“
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ
 
                   
Уведомяваме Ви, че на 19.07.2019 г. и на 30.07.2019 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашите рекламни съоръжения /РС/, намиращи се на АМ „Тракия“ км 4+700 ляво и км 33+400 ляво. Рекламните съоръжения са на съхранение в РПС – Ихтиман.
Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираното:
· от АМ „Тракия“ км 4+700  ляво, трябва да заплатите сумата от 1850,20 лв;
· от АМ „Тракия“ км 33+400 ляво, трябва да заплатите сумата от 1850,20  лв;
Цитираните суми представляват разходите за демонтаж на рекламните съоръжения и следва да бъдат заплатени в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, по следната транзитна сметка на ОПУ - София: BG18UNCR96603125005415. Основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъдат потърсени в едномесечен срок, ще станат собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл.418 от ГПК.
При получаване на конструкциите на рекламните съоръжения, трябва лично да присъства управителя на "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД, или упълномощен от него представител, както и да бъде представен документа удостоверяващ плащането на посочените суми за демонтаж.

Писмо на ОПУ-София

02.09.2019