Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "ИННОВА" ЕООД

Писмо на ОПУ-София до "ИННОВА" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 17.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура"

 

ДО
"ИННОВА" ЕООД
 
област Пазарджик, община Панагюрище,
гр. Панагюрище 4500, ул. „Нистор Ружеков“ № 48
 
Относно: Демонтиранo Вашe рекламнo съоръжениe /РС/ на АМ „Тракия“
 
Уважаема госпожо Предьова,
 
                  

Уведомяваме Ви, че на 30.11.2018 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашето рекламно съоръжение /РС/, намиращо се на АМ „Тракия“ км 49+600 дясно. Рекламното съоръжение е на съхранение в РПС – Ихтиман.
Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираното:

  • от „Тракия“ км 49+600 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв;

Цитираната сума представлява разход за демонтаж на рекламното съоръжение и следва да бъде заплатена в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо по следната транзитна сметка на ОПУ - София: BG18UNCR96603125005415, основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъде потърсено в едномесечен срок, ще стане собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл. 418 от ГПК.
При получаване на конструкцията на рекламното съоръжение, е необходимо да представите документа удостоверяващ плащането на посочената сума за демонтаж. При  получаването й трябва лично да присъства управителя на "ТМФ" ЕООД, или упълномощен от него представител.

 

Писмо на ОПУ-София

17.07.2019 г.