Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "КЕМСТИЙЛ" ЕООД

Писмо на ОПУ-София до "КЕМСТИЙЛ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Днес 02.09.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 

ДО

"КЕМСТИЙЛ" ЕООД

 

област София, община Столична, гр. София 1202,

район Оборище, ул. „Чумерна“ № 25

 

 

Относно: Демонтирана Ваша рекламна табела на АМ „Тракия”

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН НЕМСКИ,    

      

          

Уведомяваме Ви, че на 19.07.2019 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашата рекламна табела, намираща се на АМ „Тракия” км 5+250 ляво. Рекламната табела е на съхранение в РПС – Ихтиман.

Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираната табела, трябва да заплатите сумата от 135 лв.

Цитираната сума представлява разход за демонтаж и сумата следва да бъде заплатена в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо, по следната транзитна сметка на ОПУ София: BG18UNCR96603125005415. Основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъде потърсено в едномесечен срок, ще стане собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл. 418 от ГПК.

При получаване на рекламното съоръжение /табела/, трябва лично да присъства управителя на "КЕМСТИЙЛ" ЕООД, или упълномощен от него представител, както и да бъде представен документа удостоверяващ плащането на посочената сума за демонтаж.

Писмо на ОПУ-София

 

 

02.09.2019