Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

Писмо на ОПУ-София до "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД


API-LOGO_NEW-mini.png

Агенция „Пътна инфраструктура"


Днес 13.08.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 

ДО

"РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД

 

област Благоевград, община Благоевград,

с. Зелендол 2745, Ремонтно складова база

 

Относно: Демонтирани Ваши рекламни съоръжения /РС/ на АМ „Тракия” и АМ „Хемус“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОПОВ,

                  

                   Уведомяваме Ви, че на 19.03.2019 г., 08.04.2019 г., 15.04.2019 г., 18.04.2019 г., 19.04.2019 г., 24.04.2019 г. и 25.04.2019 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашите рекламни съоръжения /РС/, намиращи се на АМ „Тракия” км 2+600 ляво, км 9+700 ляво, км 13+600 дясно, км 16+100 дясно, км 41+880 дясно, км 47+700 ляво, км 50+400 ляво, км 50+700 дясно, км 51+850 дясно и на АМ „Хемус“ км 30+960 дясно, км 43+360 дясно, км 59+760 ляво, км 62+060 дясно. Рекламните съоръжения са на съхранение в РПС – Ихтиман и РПС – Хемус /база „Елешница“/.

                   Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираното:

·                    от АМ „Тракия” км 2+600 ляво, трябва да заплатите сумата от 1480,16 лв;

·                    от АМ „Тракия” км 9+700 ляво, трябва да заплатите сумата от 1480,16 лв;

·                    от АМ „Тракия” км 13+600 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Тракия” км 16+100 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Тракия” км 41+880 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Тракия” км 47+700 ляво, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Тракия” км 50+400 ляво, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Тракия” км 50+700 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Тракия” км 51+850 дясно, трябва да заплатите сумата от 240 лв.;

·                    от АМ „Хемус“ км 30+960 дясно, трябва да заплатите сумата от 1480,16 лв;

·                    от АМ „Хемус“ км 43+360 дясно, трябва да заплатите сумата от 1480,16 лв;

·                    от АМ „Хемус“ км 59+760 ляво, трябва да заплатите сумата от 1480,16 лв;

·                    от АМ „Хемус“ км 62+060 дясно, трябва да заплатите сумата от 1480,16 лв;

                   Цитираните суми представляват разходите за демонтаж на рекламните съоръжения и следва да бъдат заплатени в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо по следната транзитна сметка на ОПУ - София: BG18UNCR96603125005415, основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъдат потърсени в едномесечен срок, ще станат собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл. 418 от ГПК.

                   При получаване на конструкциите на рекламните съоръжения, трябва лично да присъства управителя на "РЕКЛАМА СТРОЙ" ООД, или упълномощен от него представител, както и да бъде представен документа удостоверяващ плащането на посочените суми за демонтаж.

 

ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ​

 

Писмо ОПУ-София

 

13.08.2019 г.