Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Писмо на ОПУ-София до "СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 13.08.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО

"СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

 

област София, община Столична, гр. София 1606,

район “Красно село”, бул. “Тотлебен” № 89-93, вх. А, ет. 7, ап. 20

 

 

Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия“

 

 

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСЕРКОВА,

            

 

При извършен обход на рекламни съоръжения по АМ „Тракия“ установихме, че на км 53+297 дясно имате РС без валидно разрешение за експлоатация.

             

Във връзка с Решение на Върховният административен съд на Република България – Седмо отделение, във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” и на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата, сте длъжна в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете незаконното рекламно съоръжение.

 

След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.

 

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ

 

Писмо ОПУ-София

 

13.08.2019 г.