Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Писмо на ОПУ-София до "СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

 

Днес 13.08.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 

ДО

"СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

 

област София, община Столична, гр. София 1606,

район “Красно село”, бул. “Тотлебен” № 89-93, вх. А, ет. 7, ап. 20

 

 

Относно: Ваши рекламни съоръжения /РС/ изградени на АМ „Хемус“и АМ „Тракия“

 

 

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСЕРКОВА,

           

 

Във връзка с Ваше писмо вх. №53-00-1171/15.07.2019 г. относно премахване на рекламни съоръжения над тунел „Траянови врата“ на АМ „Тракия“ и тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, Ви информираме:

Нужно е да направите запитване към „Автомагистрали“ ЕАД относно планово и аварийно затваряне на тунелите. В случай, че няма предвидени такива, създаването на временна организация трябва да бъде съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

                  

 

ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА ОПУ - СОФИЯ​

 

Писмо ОПУ-София

 

13.08.2019 г.