Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

Писмо на ОПУ-София до "СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

 

Днес 13.08.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

 

ДО                                                                                                                                       

"СТРУМ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД

 

област София, община Столична, гр. София 1606,

район “Красно село”, бул. “Тотлебен” № 89-93, вх. А, ет. 7, ап. 20

 

 

 

Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия“

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО КОСЕРКОВА,

 

                  

С писмо изх. № 53-00-947/17.06.2019 г. Ви уведомихме, че Ваше рекламно съоръжение изградено на АМ „Тракия“ км 53+982 ляво се експлоатира незаконно, извършили  сте нарушение по разпоредбите на чл. 26, ал. 2, т. 1, буква ”в” от Закона за пътищата и трябва да премахнете съоръжението в 15 дневен срок от получаването на писмото.

В тази връзка, каним Вас, или упълномощен представител на фирмата, в 3 дневен срок от получаване на настоящето писмо да се явите в Областно пътно управление – София, за да бъде съставен акт за извършено административно нарушение /АУАН/.

При неявяване в срок, АУАН ще бъде съставен във Ваше отсъствие, съгласно чл. 40, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ

 

 

13.08.2019 г.