Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "ТМФ" ЕООД

Писмо на ОПУ-София до "ТМФ" ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

Днес 10.07.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО
"ТМФ" ЕООД
 
4000 гр. Пловдив, район „Централен“,
ул. „Густав Вайганд“ № 20, ет. 3
 
 
Относно: Демонтирани Ваши рекламни съоръжения /РС/ на АМ „Хемус“ и път I-8 /Калотина – София/
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МУТАФ,
 
                   
Уведомяваме Ви, че на 02.01.2019 г. и на 29.03.2019 г. Областно пътно управление – София демонтира Вашите рекламни съоръжения /РС/, намиращи се на АМ „Хемус“ км 19+980 ляво и път I-8 /Калотина – София/ км 24+030 дясно. Рекламните съоръжения са на съхранение в РПС – Сливница и РПС – Хемус /база „Ечемишка“/.
Съгласно чл.57, ал.4, т.4 от Закона за пътищата, за да си получите демонтираното:
· от АМ „Хемус“ км 19+980 ляво, трябва да заплатите сумата от 108 лв;
· от път I-8 /Калотина – София/ км 24+030 дясно, трябва да заплатите сумата от  195, 12 лв.
Цитираните суми представляват разходите за демонтаж на рекламните съоръжения и следва да бъдат заплатени в едномесечен срок от получаване на настоящото писмо по следната транзитна сметка на ОПУ - София: BG18UNCR96603125005415, основание за плащане – възстановяване на разход за демонтаж на РС на територията на ОПУ – София. В случай, че РС не бъдат потърсени в едномесечен срок, ще станат собственост на АПИ /ОПУ – София/, а дължимата сума ще бъде събрана по реда на чл. 418 от ГПК.
При получаване на конструкциите на рекламните съоръжения, е необходимо да представите документа удостоверяващ плащането на посочените суми за демонтаж. При тяхното получаване трябва лично да присъства управителя на "ТМФ" ЕООД, или упълномощен от него представител.

Писмо на ОПУ-София

 

10.07.2019