Начало » Обяви » Писмо на ОПУ-София до "ВЕРИЛА ДИТЪРДЖЪНТС" АД

Писмо на ОПУ-София до "ВЕРИЛА ДИТЪРДЖЪНТС" АД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


Днес 13.08.2019 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК (лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър) оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура":

 

ДО

"ВЕРИЛА ДИТЪРДЖЪНТС" АД

 

област София, община Столична, гр. София 1164

район Лозенец, ул. „Малуша“ № 5

 

 

Относно: Ваше рекламно съоръжение /РС/ изградено на АМ „Тракия“

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

 

При извършен обход на рекламни съоръжения /РС/ по АМ „Тракия“ установихме, че на км. 5+250 ляво имате незаконно изградено РС.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 2, т. 1, букви “б” и ”в” и  на основание чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата сте длъжни в 15 /петнадесет/ дневен срок от датата на получаване на настоящето писмо да премахнете незаконното рекламно съоръжение.

 

След изтичане на гореупоменатия срок Ви известяваме, че ще бъдат взети съответните мерки, предвидени в гл. 8 от Закона за пътищата и съоръжението ще бъде премахнато за Ваша сметка.

 

Приложение: 1 бр. снимков материал

 

 

ИНЖ. ДАНИЕЛА ХАРАЛАМПИЕВА

И.Д. ДИРЕКТОР НА ОПУ – СОФИЯ​

 

Писмо ОПУ - СОФИЯ

 

13.08.2019 г.