Начало » Обяви » Уведомление до управителя на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП“ ЕООД

Уведомление до управителя на „ПОЛИ САУНД ИНКОРП“ ЕООД

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


 

ДО  УПРАВИТЕЛЯ

НА „ПОЛИ САУНД ИНКОРП“ ЕООД

гр. Перник 2300

кв. “Хумни Дол” бл. 2, вх. Б, ет. 1, ап. 8

Към наш № 66-Бс-385/08.02.19г.

 

Относно: Демонтирано рекламно съоръжение (РС) на АМ „Тракия” км   340+557 ляво

 

 

 

Уважаеми  господин  УПРАВИТЕЛ,  

Уведомяваме Ви, че на основание чл.57, ал.4, т.2 от Закона за пътищата (ЗП), Областно пътно управление - Бургас демонтира Вашето рекламно съоръжение (РС), намиращо се на АМ „Тракия” 340+557 ляво.

За да получите рекламното си съоръжение, е необходимо  в едномесечен срок да заплатите сумата от 2112,00 лв. /две хиляди сто и дванадесет лева/ - разход за демонтаж с ДДС, както и да заплатите разхода за съхранение на РС.

Разхода за съхранение на РС ще бъде изчислен при получаване на същото, в зависимост от броя на дните на съхранение и наемната цена, която е минималната работна заплата за месец, т.е.   560 лв. : 30 дни = 18,66 лв/ден.  Броя на дните на съхранение х 18,66 лв/ден = разхода за съхранение (към него се начисляват 20% ДДС)

Сумата от 2112,00 лв. следва да бъде заплатена по сметка № IBAN: BG 66BNBG 9661 3100165901, BIC код: BNBGBGSD, БНБ София

Сумата за съхранение следва да бъде заплатена по сметка № IBAN: BG 83 UNCR 9660 3114 7556 13, BIC код: UNCRBGSF, Уни Кредит Булбанк Бургас, основание за плащане- разход за съхранение на РС.

При условие, че по-горе посоченото изискване не бъде изпълнено в срок, РС ще стане собственост на Агенция „Пътна инфраструктура”, а сумата ще бъде събрана по реда на чл.418 от ГПК. За уточняване на разхода за съхранение и деня на получаване на РС, следва да се обадите предварително на тел.056/893372 или моб.тел. 0884330204 и да носите копие от платежните нареждания.      

 

 

 

 

                       

 

С уважение,

ИНЖ.МИТКО ПОРЯЗОВ

ДИРЕКТОР ОПУ-БУРГАС


приложение

01.03.2019 г.