Начало » Пътни такси и разрешителни » Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства

Издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез движение на тежки и/или извънгабаритни пътни превозни средства

/кратко описание на дейността/

- необходимият документ за издаване на разрешително е заявление по образец № 3 попълнен четливо, подписан и подпечатан от фирмата която го подава. В случай, че разрешителното се издава на физическо, а не на юридическо лице, лицето подаващо заявлението полага само подпис;

- размерът на таксата за обработка на документи е:

- 70 лв. за обработка за документи до 5 работни дни

- 140 лв. за обработка за документи до 3 работни дни

- 210 лв. за обработка за документи до 1 работен ден

Tаксата може да се заплати в брой на касите на всяко Областно пътно управление на територията на страната или по банков път, за което се представя платежно нареждане;

- заявлението се подава лично на касите на всяко Областно пътно управление;

- срокът за издаване на разрешителното е упоменат по-горе;

- телефон за връзка и допълнителни въпроси е 02/9173465;

- разрешителните се получават на касите на Агенция „Пътна инфраструктура” срещу заплащане на пътните такси в брой или по банков път от фирмата подала заявлението;

- на основание чл.14 ал.2 от Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС в рамките на две съседни области разрешителното се издава от ОПУ, от чиято територия тръгва извънгабаритното ППС и се съгласува със съответната служба за контрол при МВР. При преминаване на територията на повече от две области разрешителното се издава от АПИ и се съгласува със съответната служба за контрол при МВР.

- на основание чл.14 ал.3 от Наредба № 11 за движение на извънгабаритни и/или тежки ППС на ППС с габарити не надвишаващи съответно обща маса 45 тона или натоварване на ос, което не превишава с повече от 30% допустимите максимални натоварвания на ос по раздел II, както и тези с габаритни размери: широчина – до 3.30м, височина – до 4.30м, и дължина – до 22м. им се разрешава да се движат след заплащане само на дължимата такса.