Начало » Поддържане на пътната мрежа » Архив поддържане на РПМ

Архив поддържане на РПМ

Проходимост на републиканската пътна мрежа към 17.30 ч. на 08.01.2017 г.

Карта на фирмите, поддържащи републиканската пътна мрежа
Карта на фирмите, поддържащи републиканската пътна мрежа
Временна организация на движение на ЛОТ 4.1 на АМ
Временна организация на движение на ЛОТ 4.1 на АМ "Тракия" в сила от 12:00ч на 24.08.2012г
Временна организация на движение на ЛОТ 4.1 на АМ
Временна организация на движение на ЛОТ 4.1 на АМ "Тракия" в сила от 26.08.2012г
Ремонтни работи по РПМ - Април 2012
Ремонтни работи по РПМ - Април 2012
Ремонтни работи по РПМ - Април 2012, кв. м.
Ремонтни работи по РПМ - Април 2012, кв. м.
Ремонтни работи по РПМ - Май 2012
Ремонтни работи по РПМ - Май 2012
Ремонтни работи по РПМ - Май 2012, кв.м.
Ремонтни работи по РПМ - Май 2012, кв.м.

Текущ ремонт и поддържане на РПМ през месец май 2016 г.

Текущ ремонт и поддържане на РПМ през месец април 2016 г.

Текущ ремонт и поддържане на РПМ през месец май 2015 г.

Текущ ремонт и поддържане на РПМ през месец април 2015 г.

Писмо на председателя на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров до фирмите, осъществяващи текущ ремонт и поддържане на РПМ
Писмо на председателя на УС на АПИ инж. Лазар Лазаров до фирмите, осъществяващи текущ ремонт и поддържане на РПМ
Списък на фирми и размер на наложени санкции за периода ноември 2011 - януари 2012
Списък на фирми и размер на наложени санкции за периода ноември 2011 - януари 2012
Регистър на договорите за поддържане на РПМ
Регистър на договорите за поддържане на РПМ

Единични цени за текущ ремонт и зимно поддържане на републиканските пътища, включени в договорите за поддържане на РПМ