Начало » Пресцентър » Новини » 10 са кандидатите за рехабилитация на 14,4 км от АМ „Тракия“ на територията на област Пловдив

10 са кандидатите за рехабилитация на 14,4 км от АМ „Тракия“ на територията на област Пловдив

10.05.2014 15:15

P5109292.JPG10 са офертите за рехабилитация на 14,4 км от АМ „Тракия“, които са в област Пловдив. В лот 27Б от програма „Транзитни пътища V“ е проектът за рехабилитация на участъка от км 119+200 до км 133+600, както и на всички големи съоръжения и връзки на пътните възли: п. в. „Бенковски“, „Пловдив - Запад“, „Пловдив - Север“ и „Пловдив - Изток“.

 


 

 Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

  • „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД;
  • ДЗЗД „ДУЙГУ – МЕТАЛИК – К ГРУП, в което участват: „ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК, ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕТ ШИРКЕТИ” – Република Турция, „ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК, ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕТ ШИРКЕТИ” – клон на чуждестранен търговец, Република България, „КАЛИСТРАТОВ ГРУП” ООД и ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ”;
  • КОНСОРЦИУМ „АБХ СТРОЙ”, с участници: „ХИДРОСТРОЙ” АД, „АБ” АД – гр. Хасково и „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД;
  • КОНСОРЦИУМ „ПАМ – II ПЪТИЩА - ПАЗАРДЖИК”, с участници: „ПЪТСТРОЙ 92” АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД и „ПЪТИЩА” АД, гр. Пазарджик;
  • ДЗЗД „ТРАКИЯ – ИНФРА”, с участници: „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД, „ИНФРАСТРУКТУРНА КОМПАНИЯ” АД и „СТАНИЛОВ” ЕООД;
  • ДЗЗД „ИСА–ТРЕЙС”, с участници: „ИСА 2000” ЕООД и „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД;
  • „ПСТ ХОЛДИНГ” ЕАД;
  • „ЛЕНА ЕНЖЕНЯРИЯ И КОНЩРУСОЙШ” А.Д.;
  • „АКТОР“ А.С.Д.;
  • ДЗЗД „АПП ЛОТ 27Б”, с участници: „АГРОМАХ” ЕООД и „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД, гр. Пловдив.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Срокът на обществената поръчка е до 18 месеца, след подписването на договора с избрания строител. Индикативната стойност на поръчката е 20 млн. евро.

На 9 май т. г. бяха отворени 11 оферти за рехабилитацията на над 32 км от АМ „Тракия“ - при изхода на София и на територията на област Пазарджик. Проектът е лот 27А. Индикативната стойност на тази поръчка е 30 млн. евро.

Общо по програма „Транзитни пътища V“ – лот 27А и 27Б, ще бъдат рехабилитирани над 46 км от старите участъци от АМ „Тракия“.