Начало » Пресцентър » Новини » 10 са кандидатите за технически проект на основен ремонт на 27 км от пътя Крумовград – Ивайловград

10 са кандидатите за технически проект на основен ремонт на 27 км от пътя Крумовград – Ивайловград

10.07.2015 16:50

Krumovgrad_Ivailovgrad.jpgДесет са отворените оферти в откритата процедура за изработване на технически проект за основен ремонт на път II-59 Крумовград – Ивайловград, от км 30+439 до км 57+000. Общата дължина на участъка е 26,5 км. Той започва при пресичането на път III-591 Крумовград – Джанка и път II-59 Крумовград – Ивайловград, преминава през Крумовград, през селата Полковник Желязово, Рогач, Пелин, Перуника и Чал, а краят на участъка е при разклона за с. Попско.


 

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

  • „Трафик Холдинг“ ЕООД;

  • „Инжконсултпроект“ ООД;

  • „Виа План“ ЕООД;

  • „Рутекс“ ООД;

  • „Пътпроект“ ЕООД;

  • „Трансконсулт-22“ ООД;

  • „Алве Консулт“ ЕООД;

  • „Илия Бурда“ ЕООД;

  • „Ежис-ППМ“ ДЗЗД, с участници в обединението: „Ежис България“ ЕАД, Ежис интернасионал АД, Франция, „Проджект Планинг енд Менинджмънт“, България;

  • Консорциум „Мости“, с участници в обединението: „Мости България“ ЕООД,  Мости Катовице, Сп., Полша. 

 

Поръчката включва извършване на геодезически измервания и геометрично решение на трасето, проучване на техническата инженерна инфраструктура, разположена в обхвата на пътя и др. Целта на изготвения технически проект е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и доброто отводняване на пътя.