Начало » Пресцентър » Новини » 10 са офертите за полагането на хоризонтална маркировка по републиканските пътища за следващите 5 г.

10 са офертите за полагането на хоризонтална маркировка по републиканските пътища за следващите 5 г.

18.06.2019 16:55

P7154307_markirovka.JPGОтворени са постъпилите 10 оферти в обществената поръчка за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републиканската пътна мрежа за следващите 5 години.


 

Обществената поръчка е в 6 обособени позиции по райони на планиране в страната:

  • За обособена позиция №1 – Северозападен район, включващ областите Видин, Враца, Монтана, Ловен и Плевен, отворените оферти са на:

- „ЗЕБРА“ ООД;

- „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;

- ОБЕДИНЕНИЕ „ВИАПЕРФЕКТ“, с участници: „ВИАЛУКС – БЪЛГАРИЯ“ ЕООД и „ПЪТПЕРФЕКТ“ ЕАД;

  • За обособена позиция №2 – Северен централен район, включващ областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, офертите са на:

- ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА – МЕГАХИМ“, с участници: „ЗЕБРА“ ООД и „МЕГАХИМ“ АД;

- „ПСТ ХМ 2019“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД;

- „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД;

  • За обособена позиция №3 – Североизточен район, включващ областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, офертити са на:

- „ЗЕБРА“ ООД;

- ДЗЗД „ИЗТОК МАРК“, в което са: „А.Д. ХОЛД“ и „ПЪТНА ОРГАНИЗАЦИЯ“ ЕООД;

  • За обособена позиция №4 – Югоизточен район, включващ областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, офертите са на:

- ДЗЗД „ИЗТОК МАРК“, в което са: „А.Д. ХОЛД“ и „ПЪТНА ОРГАНИЗАЦИЯ“ ЕООД;

  • За обособена позиция №5 – Южен централен район, включващ областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, офертите са на:

- „ ПСТ ХМ 2019“ ДЗЗД, в което са: „ПСТ Груп“ ЕАД и „ПСТ София“ ЕООД;

- ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД

- КОНСОРЦИУМ „БИТУЛАЙТ“ 2018, с участници: „БИТУЛАЙТ“ ООД и „БЕЛИЧАНСКИ“ КЪЩИ ЕООД;

ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЮГ“, в което участват: „ЗЕБРА“ ООД и „СД ИНЖЕНЕРИНГ 77“ ЕООД;

  • За обособена позиция №6 – Югозападен район, включващ областите Благоевград, Кюстендил, Перник и София, отворените оферти са на:

- КОНСОРЦИУМ „БИТУЛАЙТ“ 2018, с участници: „БИТУЛАЙТ“ ООД и „БЕЛИЧАНСКИ“ КЪЩИ ЕООД;

|-“ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Общата индикативна стойност на обществената поръчка за 6-те позиции е 63 000 000 лв. без ДДС и се финансира от бюджета на АПИ.