Начало » Пресцентър » Новини » 11 са кандидатите за изработването на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“

11 са кандидатите за изработването на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“

22.05.2015 17:45

greda_nadlez_ilystration.jpg11 са отворените оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за изработването на идеен проект за АМ „Русе – Велико Търново“.

Целта е да се проучат възможните технически решения за изграждане на автомагистралата, с минимум три варианта за реализация на трасето по нов терен извън съществуващия път I-5.

 


Ще се изследват социално-икономическите последици от реализирането на проекта и мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда.


Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

 • „Инжконсултпроект“ ООД;

 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;

 • „Пътпроект 2000“ ООД;

 • ДЗЗД „Проект Русе 2015“, в което участват: „3TI Проджети ингенериа интеграта“ Спа, Италия, „Рутекс“ ООД, „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД;

 • „Виа План“ ЕООД;

 • „Илия Бурда“ ЕООД;

 • „Алве Консулт“ ЕООД;

 • ДЗЗД „АМ Янтра“, с участници: „Трансконсулт-22“ ООД, „Контролс“ ООД, „МОТТ МАКДОНАЛД“, Англия;

 • „Пътпроект“ ЕООД;

 • Консорциум „Мости“, в който са: „Мости България“ ЕООД, „Мости Катовице“ Сп., Полша;

 • „Ежис-ППМ“ ДЗЗД, в което участват: „Ежис България“ ЕАД, „Ежис интернасионал“ АД, Франция, „Проджект Планинг енд Менинджмънт“, България.

Началото на проекта е Дунав мост при гр. Русе при км 0 на път I-2, а краят е приблизително при км 118 - пресичането със съществуващия път I-5 Велико Търново – Габрово, в близост до с. Соколово.

Индикативната стойност на поръчката е 1 250 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни.

Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта.