Начало » Пресцентър » Новини » 11 са кандидатите за рехабилитация на 32 км от старите участъци от АМ „Тракия“

11 са кандидатите за рехабилитация на 32 км от старите участъци от АМ „Тракия“

09.05.2014 17:40

P5099261.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ са отворени 11-те постъпили оферти за проектиране и рехабилитация на над 32 км от старите участъци на автомагистрала „Тракия“. Те са при изхода на София и на територията на област Пазарджик. Проектът лот 27А от програма „Транзитни пътища V“ включва: участък 1 - извършване на проектиране и рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) от км 5+500 до км 10+000 – ляво платно и от км 5+500 до км 10+000 – дясно платно; участък 2 - „Рехабилитация на АМ „Тракия“ (София – Пловдив) – от км 63+000 до км 90+200 – дясно платно и от км 62+500 до км 90+200 – ляво платно, включително прилежащите пътни връзки на пътни възли „Церово“, „Калугерово“ и „Гелеменово“.


 

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

 • ДЗЗД „ДУЙГУ – МЕТАЛИК – К ГРУП”, с участници в дружеството: „ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК, ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕТ ШИРКЕТИ”, Турция, „ДУЙГУ МЮХЕНДИСЛИК, ИНШААТ ТУРИЗМ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ВЕ САНАЙИ ЛИМИТЕТ ШИРКЕТИ” – клон на чуждестранен търговец, България, „КАЛИСТРАТОВ ГРУП” ООД, ЕТ „МЕТАЛИК – ИВАН МИХАЙЛОВ”;
 • „АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ” АД;
 • „ИСА 2000” ЕООД;
 • ДЗЗД „РЕХАБИЛИТАЦИЯ ТРАКИЯ 2014”, с участници: „ПСТ ХОЛДИНГ” ЕАД, „ПОНСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД, „ТРАНСКОНСУЛТ – 22” ООД;
 • „ЛЕНА ЕНЖЕНЯРИЯ И КОНЩРУСОЙШ” А.Д. – Португалия;
 • „ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО” АД;
 • КОНСОРЦИУМ „ПАМ - I ПЪТИЩА”, с участници:„ПЪТСТРОЙ 92” АД, „АВТОМАГИСТРАЛИ ХЕМУС” АД, „ПЪТИЩА” АД – гр. Пазарджик;
 • КОНСОРЦИУМ „СТРАБАГ – ИПС” ДЗЗД, с участници: „ИНТЕГРИРАНИ ПЪТНИ СИСТЕМИ” АД, „СТРАБАГ” АГ – Австрия, „ЩРАБАГ” ЕАД;
 • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД” АД;
 • КОНСОРЦИУМ „АБХ СТРОЙ”, с участници: „ХИДРОСТРОЙ” АД, „АБ” АД – гр. Хасково, „ПЪТСТРОЙ БУРГАС” ЕООД;
 • ДЗЗД „АПП ЛОТ 27А”, с участници: „АГРОМАХ” ЕООД, „ПЪТИЩА ПЛОВДИВ” АД – гр. Пловдив, „ЕКО – ХИДРО – 90” ООД.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Срокът на обществената поръчка е до 18 месеца, след подписването на договора с избрания строител. Индикативната стойност на поръчката е 30 млн. евро.

Утре ще бъдат отворени офертите за рехабилитацията на още 14,4 км от АМ „Тракия“, които са в област Пловдив. В лот 27Б е участъкът от км 119+200 до км 133+600, включително и всички големи съоръжения и връзки на пътните възли: „Бенковски“, „Пловдив-Запад“, „Пловдив-Север“ и „Пловдив-Изток“. Индикативната стойност на поръчката е 20 млн. евро.

По програма „Транзитни пътища V“ – лот 27А и 27Б, е предвидена рехабилитацията на над 46 км от АМ „Тракия“.