Начало » Пресцентър » Новини » 11 са отворените оферти за изработването на технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

11 са отворените оферти за изработването на технически проект на 16 км от път I-8 Калотина - София

04.09.2015 16:10

balk_overpass_ilystration.jpg11 са отворените оферти за изработването на технически проект за път I-8 Калотина – Софийски околовръстен път, участък от 32+447,20 до км 48+611,93 и упражняване на авторски надзор по време на строителството, съгласно Закона за устройство на територията и действащите подзаконови нормативни актове по време на строителството.


 

Това е отсечката от село Петърч до връзката със Северната скоростна тангента. 16-километровият участък ще бъде по изцяло ново трасе.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

 • „Инжконсултпроект“ ООД;
 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • „Илия Бурда“ ЕООД;
 • „Алве Консулт“ ЕООД;
 • „Виа План“ ЕООД;
 • „Трансконсулт 22“ ООД;
 • „Пътпроект 2000“ ООД;
 • „Пътпроект“ ЕООД;
 • Консорциум „Мости“, с участници: „Мости България“ ЕООД и „Мости Катовице“ Сп.зо.о – Полша;
 • „Рутекс“ ООД;
 • „Ежис- ППМ“ ДЗЗД, в което са: „Ежис България“ ЕАД; „Ежис Интернасионал“ АД и „Проджект Планининг енд Мениджмънт“ ООД.

Техническият проект е необходимо да бъде съобразен с изготвения и приет през 2012 г. идеен проект за модернизация на съществуващото трасе на път I-8 Калотина - Софийски околовръстен път от км 32+447.20 до км 48+329.77. В него са съгласувани основните технически параметри на новото трасе – надлъжен профил, габарити, тип на големите съоръжения, местоположение и тип на пътните възли, напречни връзки и пресичания и т. н. В идейния проект е предвидено изграждането на пътен възел „Костинброд“, който ще осъществява връзката на път I-8 Калотина – София с път II-81 София – проход Петрохан – Берковица.