Начало » Пресцентър » Новини » 12 са ценовите оферти за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

12 са ценовите оферти за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

07.07.2014 16:45

P7070604-0.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”.

 


Тръжната процедура е с 6 обособени позиции:

 • Обособена позиция № 1 СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН;
 • Обособена позиция № 2 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН;
 • Обособена позиция № 3 СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН;
 • Обособена позиция № 4 ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН;
 • Обособена позиция № 5 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН;
 • Обособена позиция № 6 ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН.

 

Отворените ценови оферти са на:

 • ДЗЗД „Обединение Зебра Мегахим” - за обособени позиции №2 и №3;
 • ДЗЗД „ПИМ - ПС 2014” - за обособени позиции №2 и №3;
 • „А.Д. ХОЛД”ООД - за обособени позиции №3 и №4;
 • Сдружение „Полимарк – РТ” - за обособена позиция №3;
 • „Път Консулт” ООД - за обособена позиция №1;
 • Консорциум „Трафик пътища” - за обособена позиция №1;
 • ПСТ Холдинг” ЕАД - за обособени позиции №4 и №6;
 • „Виалукс – България” ЕООД - за обособена позиция №1;
 • Обединение „Пътна Маркировка 2014” - за обособена позиция №2;
 • Обединение „ПИБИ - МАРK” - за обособени позиции №5 и №6;
 • Обединение „Маркировка 2014” - за обособени позиции №1 и №4;
 • Хидрострой” АД – за обособени позиции №3 и №4.