Начало » Пресцентър » Новини » 12 са офертите за проектирането на около 17 км от път III-1008 Струмяни - ГКПП „Клепало“

12 са офертите за проектирането на около 17 км от път III-1008 Струмяни - ГКПП „Клепало“

04.08.2020 15:55

cadastre.jpg12 са отворените оферти в обществената поръчка за избор на изпълнител за изработване на идеен и технически проект за доизграждането на участък от третокласния път III-1008 Струмяни – ГКПП „Клепало“. По този начин ще се осигури още една пътна връзка с Република Северна Македония като се изгради трасе, с дължина около 17 км, в участъка от отбивката за с. Колибите до бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт.


 

Отворените оферти са на:

 • „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД;
 • „Инжконсултпроект“ ООД;
 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • Обединение „Ий кей инфра III-1008“ ДЗЗД, с участници: „Инфра Про Консулт“ ООД и „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД
 • „Пътпроект – 2000“ ООД;
 • „Джи М Инженеринг“ ЕООД;
 • „Трансконсулт 22“ ООД;
 • „Рутекс“ ООД;
 • „Виа План“ ЕООД;
 • „Алве Консулт“ ЕООД;
 • ДЗЗД „Клепало 2020“, в което са: „Пътпроект“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД;
 • „Илия Бурда“ ЕООД.

Обществената поръчка предвижда и изработването на технически проект за рехабилитация на третокласния път в участъка от с. Струмяни до пътния възел при пресичането с АМ „Струма“ /от км 0 до км 0+650/. Целта е с основния ремонт на отсечката да се възстановят и подобрят технико-експлоатационните качества, да се повиши носимоспособността на пътната настилка и да се подобри  отводняването.

Бъдещият изпълнител ще трябва да извърши геодезически измервания, да представи ситуационно и нивелетно решение на бъдещото трасето, идейни проекти за новите съоръжения, конструктивно обследване на съществуващите съоръжения с проектно решение за извършване на необходимите ремонтно-възстановителни работи, извършване на инженерно-геоложки проучвания и изготвяне на проект.

Прогнозната стойност на поръчката е 1 200 000 лв. без ДДС.