Начало » Пресцентър » Новини » 12 са отворените ценови оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

12 са отворените ценови оферти за изработването на технически проект за рехабилитацията на 21 км от път III-104 в област Кюстендил

20.11.2013 16:46

imagesCA6OQ3A7.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път III-104 (о. п. Дупница – о. п. Благоевград) – Бобошево – Четирци от км 4+810 до км 25+530”.

 


        Отворените ценови оферти на допуснатите участници са:

 • „Трафик Холдинг” ЕООД, гр. Аксаково - 84 078,18 лв. без ДДС;
 • „Пътконсулт 2004” ООД, гр. Шумен - 62 985 лв. без ДДС;
 • „Проджект планинг енд мениджмънт" ООД - 53 320 лв. без ДДС;
 • „Инжконсултпроект” ООД, гр. Варна - 77 883,60 лв. без ДДС;
 • „Трансконсулт - 22” ООД, гр. София - 85 045 лв. без ДДС;
 • Обединение „Виа План - Бурда 2013”, гр. София, в което участват: „Виа План” ЕООД и „Илия Бурда” ЕООД - 61 483 лв. без ДДС;
 • Обединение „Бобошево – Четирци”, гр. София, в което участват: „Инжпроект” ООД и „НСИ 2000” ЕООД - 52 749,68 лв. без ДДС;
 • „Рутекс” ООД, гр. София - 82 463,16 лв. без ДДС;
 • Консорциум „Алве - Текопи Път ІІІ”, гр. София, в който участват: „Алве Консулт” ЕООД и „Текопи” АД - 82 016 лв. без ДДС;
 • „Пътпроект - 2000” ООД, гр. София - 83 600,80 лв. без ДДС;
 • „Пътпроект” ЕООД, гр. София - 74 460 лв. без ДДС;
 • Консорциум „Мости”, гр. София, в който участват: „Мости България” ООД и „Мости Катовице” - 49 999 лв. без ДДС.

Пътният участък е на територията на област Кюстендил и преминава през селата Пастух и Четирци. Началото му е при км 4+810, след обходния път на град Бобошево. Отсечката завършва при пътно кръстовище с път III-622 на км 25+530.

С рехабилитацията на отсечката ще се възстановят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, както и по-доброто й отводняване. По този начин ще се повиши безопасността и удобството при пътуване.