Начало » Пресцентър » Новини » 14 са отворените оферти за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

14 са отворените оферти за полагане на хоризонтална маркировка по републиканските пътища

18.02.2014 18:06

P2187592-1.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 14-те оферти за определяне на изпълнител за полагане на хоризонтална маркировка по републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.Тръжната процедура е по 6 обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
 • Обособена позиция №2 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
 • Обособена позиция №3 СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Варна, Добрич, Търговище и Шумен;
 • Обособена позиция №4 ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
 • Обособена позиция №5 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
 • Обособена позиция №6 ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Благоевград, Кюстендил, Перник, София.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

 • ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ЗЕБРА МЕГАХИМ”, гр. Аксаково, в което участват: „Зебра” ООД и „Мегахим” АД - за обособени позиции № 2 и 3;
 • ДЗЗД „ПИМ - ПС 2014”, гр. Варна, в което участват : „Пътища и мостове” ЕООД и „Пътно строителство” АД - за обособени позиции № 2 и 3;
 • ДЗЗД „ИНФРА МАРКИРОВКА 2013”, гр. Пловдив, в което участват: „Интегрирани пътни системи” АД и „Инфраструктурна компания” АД - за обособена позиция № 5;
 • „А.Д. ХОЛД” ООД, гр. Варна - за обособени позиции № 3 и 4;
 • Сдружение „ПОЛИМАРК – РТ”, гр. Разград, в което участват: „Път Консулт” ООД и „Пътинженерингстрой – Т” ЕАД - за обособена позиция № 3;
 • „Път Консулт” ООД, гр. Разград - за обособена позиция № 1;
 • „ЕЛИТ – ТРАФИК” ДЗЗД, гр. Варна, в което участват: „Елит пътна сигнализация” ООД и „Трафик пътна сигнализация” ЕООД - за обособена позиция № 3;
 • Консорциум „ТРАФИК ПЪТИЩА”, гр. София, в което участват: „Трафик пътна сигнализация” ЕООД и „Пътприбор” ООД - за обособена позиция № 1;
 • „ПСТ Холдинг” АД, гр. София - за обособени позиции № 4 и 6;
 • „Виалукс - България” ЕООД, гр. София - за обособена позиция № 1;
 • Обединение „Пътна Маркировка 2014”, гр. София, в което участват: „Виалукс – България” ЕООД, „Пътни строежи - Велико Търново” АД и „Пътперфект – Т” ЕАД - за обособена позиция № 2;
 • Обединение „ПИБИ – МАРК”, гр. Стара Загора, в което участват: „ПИ ЕС АЙ” АД и „Битулайт” ООД - за обособени позиции № 5 и 6;
 • Обединение „Маркировка 2014”, гр. София, в което участват: „Трейс груп холд” АД, „Трафик Холдинг” ЕООД и „Пътно строителна компания Ес Би Ес” АД - за обособени позиции № 1 и 4;
 • „Хидрострой”, гр. София - за обособени позиции № 3 и 4.