Начало » Пресцентър » Новини » 2 са отворените оферти за изготвяне на доклади по ОВОС

2 са отворените оферти за изготвяне на доклади по ОВОС

31.01.2014 15:32

P1317097.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.


 

Отворените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ са на:

  • „ОВОС-Николаева“ ЕООД;
  • „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД.

Целта е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани доклади по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка за степента на въздействие и екологична оценка (ЕО), за инвестиционни предложения на АПИ, на базата, на които да бъдат издадени решения по ОВОС, оценка за съвместимост и екологична оценка за реализация на обектите.

В докладите ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателното въздействие. Експертите ще се произнасят със становища относно изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.