Начало » Пресцентър » Новини » 3 са отворените ценови оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

3 са отворените ценови оферти за преценка за необходимостта от ОВОС

11.02.2014 15:36

100_4593.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС, екологична оценка /ЕО/“.

Отворените ценови оферти на километър без ДДС, за изработване на информации за преценка за ОВОС и EO на допуснатите участници са:


 

  • „Клементина Григорова” ЕООД, гр. София – 737 лв. за ОВОС и 921 лв. за ЕO;
  • ДЗЗД „ТЕТИЯ – НИК”, гр. София, в което участват „ТЕТИЯ ЕКО” ЕООД, гр. София и „НИК-52-ИАН” ЕООД, гр. Благоевград – 870 лв. за ОВОС и 800 лв. за ЕО;
  • „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ” ЕООД, гр. София – 887 лв. за ОВОС и 810 лв. за ЕО.

Целта е сключването на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани информации за преценка за ОВОС/ЕО за инвестиционни предложения на АПИ, на базата на които да бъдат издадени решения за реализация на обектите. В разработките при необходимост ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателното въздействие.

Експертите ще се произнасят със становища за изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.