Начало » Пресцентър » Новини » 3 са отворените оферти за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене - Якимово - Вълчедръм

3 са отворените оферти за рехабилитацията на 20 км от път ІІІ-818 Долно Церовене - Якимово - Вълчедръм

07.10.2014 16:45

PA072352.JPG3 са отворените оферти за рехабилитацията и реконструкцията на 19,6 км от път ІІІ-818 Долно Церовене – Дългоделци – Якимово – Вълчедръм от км 0+000 до км 12+600 и от км 12+600 до км 19+683.20, в област Монтана.


 


Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“ са на:

  • ДЗЗД „ПЪТИЩА ЯКИМОВО 2014“, в което участват: „ПСТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, София, „ПЪТИНЖЕНЕРИНГ-М“ АД, Монтана и „КАРО ТРЕЙДИНГ“ ООД, София;
  • Обединение „МЕГАХОЛД-ИСА 2014", в което участват: „МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД“ ЕООД и „ИСА 2000“ ЕООД;
  • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 8 671 506 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 90 дни.

Проектът - лот 72, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“) със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.