Начало » Пресцентър » Новини » 3 са отворените оферти за участие в процедура за преценка на необходимостта от ОВОС

3 са отворените оферти за участие в процедура за преценка на необходимостта от ОВОС

28.01.2014 14:30

P1287069.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на информации за преценка за необходимост от ОВОС /Екологична оценка /ЕО/“.


 

Отворените оферти по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ са на:

  • „Клементина Григорова“ ЕООД , гр. София;
  • ДЗЗД „ТЕТИЯ – НИК“, гр. София, в което участват: „ТЕТИЯ ЕКО“ ЕООД, гр. София и „НИК-52-ИАН“ ЕООД, гр. Благоевград;
  • „Данго Проект Консулт“ ЕООД, гр. София.

Целта е сключването на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани информации за преценка за ОВОС/ЕО за инвестиционни предложения на АПИ, на базата на които да бъдат издадени решения за реализация на обектите. В разработките при необходимост ще бъдат заложени мерки на намаляване на отрицателното въздействие. Експертите ще се произнасят със становища за изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.