Начало » Пресцентър » Новини » 4 са офертите за строителство при рехабилитацията на 26 км от път III-504 Самоводене – Обединение в област Велико Търново

4 са офертите за строителство при рехабилитацията на 26 км от път III-504 Самоводене – Обединение в област Велико Търново

04.11.2014 17:49

DSC_2339.jpgОтворени са офертите на участниците в откритите тръжни процедури за строителство и за надзор при рехабилитацията и реконструкцията на 26,056 км от път III-504 Самоводене – Обединение от км км 0+000 до км 26+056,4, в област Велико Търново.

 Отворените оферти за строителство по реда на подаването им в деловодството на АПИ са на:

 • „Иса 2000“ ЕООД;
 • „Пътни строежи – Велико Търново“ АД;
 • Консорциум „Обединение 2015“, в което участват: „БКС – Горна Оряховица“ АД; „Пътстрой - 92“ АД и „Инфрастрой“ ЕООД;
 • Обединение „Етър - 3“, в което са: „Монолит София“ АД и „Пътища и мостове“ ЕООД.

Началото на участъка от път III-504 започва при кръстовището с път I-5 Полски Тръмбеш – Велико Търново, преминава през с. Самоводене, с. Ресен, с. Стефан Стамболово и завършва в с. Обединение - на около 150 м след кръстовището с път ІІІ-502 Полски Тръмбеш – Павликени. Освен рехабилитация и реконструкция на пътя е предвидено и изграждането на нова колекторна система в с. Ресен, както и монтаж на нови предпазни огради на целия участък от път III-504.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 14 847 380 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

10 са кандидатите за извършване на строителен надзор при рехабилитацията на пътния участък. Подадените оферти са от:

 • „Трафик Холдинг” ЕООД;
 • „Екоинженеринг“ ЕООД;
 • “СЖС-ИКП инфраструктура“ ДЗЗД, в което участват: „СЖС България“ ЕООД, СЖС Чех Републик, Чешка Република, Прага и „ИнжКонсултПроект“ ООД;
 • „Рутекс“ ООД;
 • „Консултантска инженерна Група“ ООД;
 • „Трансконсулт-БГ“ ООД;
 • Обединение „Строл-Три ЕС“ с участници: „Строл-1000“ АД и „ТРИ-ЕС“ ООД;
 • „Пътища-Т“ ДЗЗД, в което са: „Гама Сървисиз“ ЕООД и „Инфрам“ а.с., гр. Прага, Чешка Република;
 • „Пътинвест-инженеринг“ АД;
 • ДЗЗД „Пътконсулт 2000-Консулт 64“, в което са: „Пътконсулт 2000“ ЕООД и „Консулт 64“ ООД.

Проектът - лот 80, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 ”Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.