Начало » Пресцентър » Новини » 4 са отворените ценови оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

4 са отворените ценови оферти за поддържане на републиканските пътища в Югоизточен район

19.09.2014 17:44

100_4858.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител за извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на Югоизточен район, стопанисвани от АПИ.

 


 

Обществената поръчка за поддържане на републиканската инфраструктура в Югоизточен район е по 4 обособени позиции:

  • Обособена позиция №1 – ОПУ-Бургас;
  • Обособена позиция №2 – ОПУ-Сливен;
  • Обособена позиция №3 – ОПУ-Стара Загора;
  • Обособена позиция №4 – ОПУ-Ямбол.

Отворените ценови оферти на допуснатите участници са на:

  • КОНСОРЦИУМ „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ БУРГАС 2014”, за обособена позиция № 1;
  • „ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СЛИВЕН” ЕООД,  за обособена позиция № 2;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ПИ ЕС 2014”, в което участват: „Пи Ес Ай“ АД и „Пътно строителна компания Ес Би Ес“ АД за Обособена позиция № 3;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ЯМБОЛ”, в което участват: „ПСФ Мостинженеринг“ АД, „Технострой - инженеринг“ АД и „Родопа Трейс“ ЕАД   за Обособена позиция № 4.

Кандидатите ще бъдат оценявани по критерия „икономически най-изгодна оферта”. Срокът за изпълнение на обществената поръчка e 48 месеца.