Начало » Пресцентър » Новини » 4 са отворените ценови оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

4 са отворените ценови оферти за проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища

22.01.2014 13:45

22012014.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на участниците в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучване на удовлетвореността на ползвателите на пътища“.


Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници:

  • Обединение „Ноема - БИМ“, в което участват: „Ноема“ ООД и „БИМ Консултинг“ ООД – 134 000 лв. без ДДС;
  • „Прагматика“ ООД – 288 000 лв. без ДДС;
  • Обединение „И – Рисърч“, в което участват: „Иконометрика“ ЕООД и „Витоша рисърч“ ЕООД – 235 800 лв. без ДДС;
  • „Естат“ ООД – 83 000 лв. без ДДС.

Целта на проучването е да се анализират обществените нагласи към текущите политики и практики за поддържане на пътната мрежа, да се оцени ефективността на проектите по ОПТ и останалите програми и т. н.