Начало » Пресцентър » Новини » 5 са отворените ценови оферти за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОПТ

5 са отворените ценови оферти за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОПТ

02.10.2014 16:54

PA022327.JPGПет са отворените ценови предложения за разработване на методика за оценка на проектите, финансирани по ОП „Транспорт” 2007-2013 г., след приключване на строителните дейности и изготвяне на оценка за обектите, които следва да завършат през този програмен период. Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.


 

Целта на обществената поръчка е да се актуализира анализът „Разходи – ползи“ за пътните проекти, изпълнявани чрез ОПТ през програмен период 2007-2013 г., да се прегледа постигнатата икономическа ефективност, въздействие и т. н.

Отворените ценови предложения на допуснатите участници са:

  • ОБЕДИНЕНИЕ „АНИСА-ППМ 2014”, в което участват: „Аниса-М“ ЕООД и „Проджект планинг енд мениджмънт“ ООД – 232 425 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „РИЛА ТРАНСПОРТ КОНСУЛТИНГ”, в което са: „Рила консулт“ ЕООД и „Институт за транспортни изследвания“ ЕООД – 480 000 лв. без ДДС;
  • ДЗЗД „ИНФРА-ТРАНС”, в което са: „Инфрапроект консулт“ ЕООД и „Трансконсулт - 22“ ООД – 332 000 лв. без ДДС;
  • „ИНТЕЛ АДВАЙЗЪРС” ЕООД – 293 400 лв. без ДДС;
  • КОНСОРЦИУМ „МОСТИ-ИКП”, в който участват: „Мости България“ ЕООД, „Мости Катовице“ и „Инжконсултпроект“ ООД – 372 000 лв. без ДДС.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта.