Начало » Пресцентър » Новини » 6 са отворените оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси

6 са отворените оферти за извършване на проучвателно-проектантски дейности при геодинамични процеси

08.07.2014 13:00

P7080620.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на проучвателно-проектантски дейности при възникнали геодинамични процеси и явления, засягащи републиканската пътна мрежа на територията на България”.

 


Обществената поръчка е с 6 обособени позиции:

 • Обособена позиция №1 - Югозападен район (ОПУ-София, ОПУ-Кюстендил, ОПУ-Благоевград и ОПУ-Перник);
 • Обособена позиция №2 - Южен централен район (ОПУ Пазарджик, ОПУ Пловдив, ОПУ Смолян, ОПУ Хасково и ОПУ Кърджали);
 • Обособена позиция №3 - Югоизточен район (ОПУ-Стара Загора, ОПУ-Сливен, ОПУ-Ямбол и ОПУ-Бургас)”;
 • Обособена позиция №4 - Североизточен район (ОПУ-Варна, ОПУ-Добрич, ОПУ-Търговище и ОПУ-Шумен);
 • Обособена позиция №5 - Северен централен район (ОПУ-Велико Търново, ОПУ-Габрово, ОПУ-Русе, ОПУ-Разград и ОПУ-Силистра);
 • Обособена позиция №6 - Северозападен район (ОПУ-Видин, ОПУ-Враца, ОПУ-Монтана, ОПУ-Плевен и ОПУ-Ловеч).

 

Отворени са офертите на:

 • Обединение „УАСГ – ЕКОГЕО 92“, в което участват: ЦНИП при УАСГ и „ЕКОГЕО 92“ ООД - за обособена позиция №3 и 6;
 • Обединение „Геотехника – Пътпроект 2014“, в което участват: Геотехника АБС“ ООД и „Пътпроект“ ЕООД - за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5 и 6;
 • Обединение „Стив Аква Гео“ ДЗЗД, в което участват: „Стив-88“ ЕООД, „Акватера консулт“ ООД, „Геозащита“ ЕООД, „Калмо“ ООД, „Софгеолин 2006“ ООД - за обособена позиция №1, 2, 3, 4, 5 и 6;
 • Геоконструкт“ ЕООД - за обособена позиция №2 и 5;
 • Консорциум „БАР“, в което участват: „Бондис“ ООД, „Айрин“ ЕООД, „Ранконик – Ранков – Ранкова и С-ие“ СД - за обособена позиция №2, 3 и 4;
 • Консорциум „Проект инженеринг“ ДЗЗД“, в което участват: „Бордо – инженеринг“ ЕООД, „Аквагруп проект“ ЕООД - за обособена позиция №1 и 6.

Геодинамичните процеси са срутища, обрушвания, свлачища и т. н.