Начало » Пресцентър » Новини » 6 са отворените оферти за строителен надзор на лот 47 от ОПРР

6 са отворените оферти за строителен надзор на лот 47 от ОПРР

09.07.2013 14:36

P7094277.JPG6 са отворените оферти за избор на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на лот 47 „Рехабилитация и реконструкция на път ІІ-13 Граница Монтана – Криводол – Девене - Борован от км 10+060 до км 16+900 и от км 31+300 до км 43+486 в област Враца, с обща дължина 19,026 км“.


 

Отворени са следните оферти по реда на постъпването им в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“:

  • „Трансконсулт – БГ“ ООД, гр. София;
  • Обединение „Инфрам“, гр. София, в което участват: „Инфрам“ АД, Чешка Република и „Инфрам“ ЕООД, гр. София;
  • „Рутекс“ ООД, гр. София;
  • „Пътинвестинженеринг“ АД, гр. София;
  • „Пътконсулт 2000“ ЕООД, гр. София;
  • ДЗЗД „Консулт – Три Ес“, гр. София, в което участват: „Три Ес“ ООД, гр. София и „Консулт инженеринг“ ЕООД, гр. София.

Проектът е част от шестия етап на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.