Начало » Пресцентър » Новини » 7 са кандидатите за рехабилитацията на 9 км от път III-1003 Драгичево - Рударци - Кладница

7 са кандидатите за рехабилитацията на 9 км от път III-1003 Драгичево - Рударци - Кладница

28.10.2014 17:54

Remont_9115565.JPGСедем са отворените оферти в откритата обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажните работи при рехабилитацията на 9,3 км от път III-1003 Драгичево - Рударци - Кладница от км 0+000 до км 9+339.20, в област Перник.

 

 


 

Началото на участъка е при кръстовището с път I-1 София - Перник при км 285. Преминава през селата Драгичево, Рударци, Кладница и завършва в района на хижа „Селимица“.

Прогнозната стойност на строително-монтажните работи е 7 716 214 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

Отворените оферти за строителство по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

 • „ИСА 2000“ ЕООД;
 • Обединение „Пътища Перник“,с участници: „СК - 13 Пътстрой“ АД и „Атлас Балкан“ ООД;
 • Консорциум „Драгичево 2015“, в който са: „Пътстрой – 92“ АД и „Пътища и съоръжения“ ЕАД;
 • Консорциум „Страбаг“ ДЗЗД, с участници: „Страбаг“ АГ и „Шрабаг“ ЕАД;
 • „Агромах“ ЕООД;
 • „Шрейс Груп Холд“ АД;
 • Обединение „Мега Груп Перник 2014“, с участници: „Мегаинвест-Холд“ ЕООД и „Герт Груп“ ЕООД.

12 са кандидатите за извършване на консултантска услуга при рехабилитацията на пътния участък. Постъпилите предложения са от:

 • „Трафик Холдинг“ ЕООД;
 • „Консултантска Инженерна Група“ ООД;
 • „СЖС - ИКП инфраструктура“ ДЗЗД, в което участват: „СЖС Чех Републик“, с.р.о и „Инж Консулт Проект“ ООД;
 • „Рутекс“ ООД;
 • „Пътинвест - инженеринг“ АД;
 • Консорциум „Арнаудов-Крос”, в който са: „Арнаудов Консулт” ЕООД и „Крос Консулт” ООД;
 • „Пътища Т” ДЗЗД, с участници: „Инфрам“ а.с., и „Гама сървисиз” ЕООД;
 • „ЕКО – ЦПИ” с участници: „Екоинженеринг” ЕООД и „Център за пътни изследвания – ЦПИ” АД;
 • „Трансконсулт - БГ“ ООД;
 • „Пътконсулт 2000“ ЕООД;
 • ДЗЗД „Логистика М“, в което са: „Мотт Макдоналд Лимитед“ и „Логистика 21” ЕООД;
 • „Три Ес-Строл-77“ ДЗЗД, в което са: „Три Ес“ ООД и „Строл - 1000“ АД.

Проектът – лот 77, е предвиден за финансиране по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. (финансова схема BG161PO001/2.1-01/2007/001 „Подкрепа за рехабилитация и реконструкция на второкласни и третокласни пътища“). Той ще бъде финансиран със средства от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет, при условие, че има освободен финансов ресурс.