Начало » Пресцентър » Новини » 7 са отворените ценови оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

7 са отворените ценови оферти за надзора на участък от път II-86 Чепеларе – Соколовци

12.04.2013 13:35

site_ready_12_04_2013.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за консултантска услуга във връзка със строителството по проект „Подобряване качеството и достъпността на мрежите за създаване на общо бъдеще”, Акроним на проекта: AccessNet, подпроект: 1. „Рехабилитация на път ІІ-86 Чепеларе – Соколовци от км 80+200 до км 94+240 (по задание) / км 94+372.44 (по проект)”.

Отворени са следните ценови предложения на допуснатите участници в лева без ДДС: 
  • “ТРАФИК ХОЛДИНГ” ЕООД – 18 734.00 лв. на месец;
  • “РУТЕКС” ООД – 179 200.00 лв. на месец;
  • “ТРАНСКОНСУЛТ-БГ” ООД – 12 125.00 лв. на месец;
  • ПЪТИНВЕСТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД – 14 346.00 лв. на месец;
  • “ПЪТКОНСУЛТ 2000” ЕООД – 11 542.00 лв. на месец;
  • “ТРИ ЕС” ООД – 14 740.00 лв. на месец;
  • “ЕЖИС БЪЛГАРИЯ” ЕАД – 8 900.00 лв. на месец;

Проектът е по Програмата за европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.