Начало » Пресцентър » Новини » 8 са отворените ценови оферти за изработването на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“

8 са отворените ценови оферти за изработването на идеен проект за АМ „Русе - Велико Търново“

14.08.2015 17:20

Ruse_-_Veliko_Tarnovo.jpg8 са отворените ценови оферти в откритата обществена поръчка за изработването на идеен проект за автомагистралата „Русе – Велико Търново“.

Целта е да се проучат възможните технически решения за изграждане на автомагистралата, с минимум три варианта за реализация на трасето по нов терен извън съществуващия път I-5.


 

 

Ще се изследват социално-икономическите последици от реализирането на проекта и мерките за ограничаване на въздействието върху околната среда.

Отворените ценови оферти са на:

  • „Инжконсултпроект“ ООД - 835 200 лв. с ДДС;
  • „Трафик Холдинг“ ЕООД - 1 275 000 лв. с ДДС;
  • ДЗЗД „Проект Русе 2015“, в което са: „3TI Проджети ингенериа интеграта“ Спа, Италия, „Рутекс“ ООД, „Сивен Дизайн Сървисис“ ООД - 1 098 000 лв. с ДДС;
  • „Виа План“ ЕООД - 624 000 лв. с ДДС;
  • „Илия Бурда“ ЕООД - 1 050 000 лв. с ДДС;
  • „Алве Консулт“ ЕООД - 1 084 500 лв. с ДДС;
  • ДЗЗД „АМ Янтра“, с участници: „Трансконсулт-22“ ООД, „Контролс“ ООД, „МОТТ МАКДОНАЛД ЛИМИТИД“ - 900 000 лв. с ДДС;
  • „Пътпроект“ ЕООД - 826 440 лв. с ДДС.

Началото на проекта е Дунав мост при гр. Русе при км 0 на път I-2, а краят е приблизително при км 118 - пресичането със съществуващия път I-5 Велико Търново – Габрово, в близост до с. Соколово.

Индикативната стойност на поръчката е 1 250 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение е 120 дни.

Критерият за оценка на предложенията е икономически най-изгодна оферта.