Начало » Пресцентър » Новини » 8 са отворените ценови предложения за комплексен доклад за съответствие и технически контрол на строежите

8 са отворените ценови предложения за комплексен доклад за съответствие и технически контрол на строежите

17.04.2014 14:36

P4178615.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите предложения в откритата процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на комплексен доклад за оценка за съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна”.


Ценовите оферти на допуснатите участници са на:

  • ДЗЗД „Национални транспортни ОСИ”, с партньори: „Трафик Холдинг” ЕООД и „Рубикон Инженеринг” ЕООД.

За обекти ново строителство и реконструкция:

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 4000.00 лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 2350.00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

               - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 3 500.00 лева без ДДС;

               - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 1 850.00 лева без ДДС.

  • „Трансконсулт-БГ” ООД

          За обекти ново строителство и реконструкция:

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 3 745.00 лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 2 390.00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

- Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 2 990.00 лева без ДДС;

- Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 2 015.00 лева без ДДС.

 

  • „Пътконсулт 2000” ЕООД

За обекти ново строителство и реконструкция:

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 4 200 лева без ДДС;
          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 500 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 3 900 лева без ДДС;
          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 300 лева без ДДС.

 

  • Пътинвестинженеринг” АД

За обекти ново строителство и реконструкция:

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 4 530,00  лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 2 190,00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 3 200 лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 1 940,00 лева без ДДС.

 

  • „Пи Ес Консулт” ЕООД

За обекти ново строителство и реконструкция:

- Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 4 000,00 лева без ДДС;
- Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 1 100,00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

- Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 3 000 лева без ДДС;

- Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 900,00 лева без ДДС.

 

  • ДЗЗД „АПИ Консулт”, в което участват: „Три ЕС” ЕООД и „Инжконсултпроект” ООД

За обекти ново строителство и реконструкция:

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 30 000,00 лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 8 000,00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 20 000,00 лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 5 000,00 лева без ДДС.

 

  • „Рутекс” ООД

За обекти ново строителство и реконструкция:

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 4 167, лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 2 488,00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

          - Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 2 999,00 лева без ДДС;

          - Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 1 901,00 лева без ДДС.

 

  • Ежис Алмекс България” ДЗЗД, в което участват: „Ежис България” ЕАД и „Строителна компания Алмекс” ООД

За обекти ново строителство и реконструкция:

- Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект, включително и изработване експертно становище: 28 500,00 лева без ДДС;

- Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 1 800,00 лева без ДДС.

За обекти основен ремонт (рехабилитация):

- Единична цена за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект: 14 450,00 лева без ДДС;

- Единична цена за технически контрол по част „Конструктивна” на голямо съоръжение: 950.00 лева без ДДС.

Целта на поръчката е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от 2 години. Целта е изработването на комплексни доклади за оценка на съответствието със съществените изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна” на инвестиционни проекти, на базата на които ще бъде издавано разрешение за строеж.