Начало » Пресцентър » Новини » 9 са отворените оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

9 са отворените оферти за производство, доставка и монтаж на пътни знаци

11.02.2014 15:40

P2117291.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени 9-те оферти за определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация за републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата”. Тръжната процедура е по 6 обособени позиции:


 

 

 • Обособена позиция №1 СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен;
 • Обособена позиция №2 СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра;
 • Обособена позиция №3 СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Варна, Добрич, Търговище и Шумен;
 • Обособена позиция №4 ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол;
 • Обособена позиция №5 ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково;
 • Обособена позиция №6 ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, по области и класове: АМ, I-ви, II-ри и III-ти клас на територията на ОПУ Благоевград, Кюстендил, Перник, София.

Отворените оферти по реда на постъпването им в деловодството на АПИ са на:

 • „Зебра“ ООД, гр. Аксаково - за обособени позиции № 3 и 4;
 • „Микони“ ООД, гр. Смолян, за обособени позиции № 4 и 5;
 • „Кастело“ ООД, гр. Стара Загора;
 • Обединение „А.Д.Х. Варна“, в което участват: „А.Д. Холд“ ООД, гр. Варна и „Хидрострой“ АД, гр. София - за обособена позиция №3;
 • Обединение „Интертрафик“, гр. Бургас, в което участват: „А.Д. Холд“ ООД, гр. Варна и „Пътстрой Бургас“ - за обособена позиция №4;
 • „Трафик пътна сигнализация“ ЕООД, гр. София - за обособени позиции №1 и 6;
 • „Елит - пътна сигнализация“ ООД, гр. Варна;
 • „ПСТ Холдинг“ АД, гр. София - за обособени позиции №1 и 2;
 • „Мак и Ко“ ЕООД.